Nuutste nuus

Feldmuis van 19 April 2017

Die laaste Feldmuis eNuus van 2017 se eerste termyn vertel onder meer van kerkleiers se byeenkoms in Windhoek en van die onverwagse afsterwe van ‘n Pretoriase dominee. Daar is ook riglyne oor hoe om te bid vir Maldive… Klik hier om te lees!

Tussen-orde

Die Tussen-orde is deur die Algemene Sinodes van beide die NG Kerk (2015) en die VG Kerk (2016) goedgekeur as reëlings vir samewerking en/of samevoeging van werksaamhede van die twee kerke in enige proses van kerkhereniging. Klik hier.

Kerkorde (2015) met Namibiese Bepalings, Reglemente Beleidsbesluite, Riglyne en Reëls

ko-2015-16

Kerkorde (2015) met Bepalings (2016)

Reglemente 2016

Riglyne en Reëls 2016

Beleidsbesluite 2016

Tussen-orde

Kerkorde 2015

Kerkorde2015-Voorblad-211x300

Klik hier vir die Kerkorde 2015

Selfdegeslagseksueleverhoudings:

…ons 2016-getuienis

Skrifgesag

…ons 2016-getuienis

Kyk ook onder hier vir nuusbriewe wat minder gereeld as weekliks verskyn.

 

facebook