Nuutste nuus

Feldmuis van 23 November

Materiaal van Week van Gebed 2017 is beskikbaar, 'n verduideliking van die Algemene Sinode se selfdegeslag-besluit en 'n puik nuwe publikasie by CLF – dit onder meer in ons Feldmuis eNuus van 23 November… klik hier!

Tussen-orde

Die Tussen-orde is deur die Algemene Sinodes van beide die NG Kerk (2015) en die VG Kerk (2016) goedgekeur as reëlings vir samewerking en/of samevoeging van werksaamhede van die twee kerke in enige proses van kerkhereniging. Klik hier.

Kerkorde (2015) met Namibiese Bepalings, Reglemente Beleidsbesluite, Riglyne en Reëls

ko-2015-16

Kerkorde (2015) met Bepalings (2016)

Reglemente 2016

Riglyne en Reëls 2016

Beleidsbesluite 2016

Tussen-orde

Kerkorde 2015

Kerkorde2015-Voorblad-211x300

Klik hier vir die Kerkorde 2015

Selfdegeslagseksueleverhoudings:

…ons 2016-getuienis

Skrifgesag

…ons 2016-getuienis

Kyk ook onder hier vir nuusbriewe wat minder gereeld as weekliks verskyn.

 

facebook