Nuutste nuus

Feldmuis van 22 Maart 2017

Feldmuis van 22 Maart vertel onder meer van ‘n ekumeniese biddiens in Windhoek, verskeie dinge wat in die volgende maand of wat gebeur, hoekom ons Paasfees vier en gee riglyne aan die hand waarvan gebid kan word vir twee lande. Klik hier om te lees!

Tussen-orde

Die Tussen-orde is deur die Algemene Sinodes van beide die NG Kerk (2015) en die VG Kerk (2016) goedgekeur as reëlings vir samewerking en/of samevoeging van werksaamhede van die twee kerke in enige proses van kerkhereniging. Klik hier.

Kerkorde (2015) met Namibiese Bepalings, Reglemente Beleidsbesluite, Riglyne en Reëls

ko-2015-16

Kerkorde (2015) met Bepalings (2016)

Reglemente 2016

Riglyne en Reëls 2016

Beleidsbesluite 2016

Tussen-orde

Kerkorde 2015

Kerkorde2015-Voorblad-211x300

Klik hier vir die Kerkorde 2015

Selfdegeslagseksueleverhoudings:

…ons 2016-getuienis

Skrifgesag

…ons 2016-getuienis

Kyk ook onder hier vir nuusbriewe wat minder gereeld as weekliks verskyn.

 

facebook