Moderamen

Die Moderamen hanteer sake tot volgende Sinode en vergader 4 keer per jaar.

Bestaan uit volle Moderatuur plus 2 verteenwoordigers uit elke ring.

Moderator: AR Oliver, André Assessor: JHG Maritz, Johannes
Skriba: C Marais, Clem Aktuarius: MJN van der Merwe, Thijs
Addisioneel: AC Louw, Christa Addisioneel: E Coetzee, Ernst
Ringsverteenwoordigers
Ooste Ring (ds): H Koekemoer, Hendrik Ooste Ring (ouderling): K van Wyk, Kobus
Suide Ring (ds): AP Coetzee, Dries Suide Ring (ouderling) : R Theron, Ronell
Noorde Ring (ds) : DJ de Vos, Dirk Noorde Ring (ouderling): C Bedeker, Chris
Erongo Ring (ds) : PG Poggenpoel, Peet Erongo Ring (ouderling): H de Smith, Rico
Adviserende Lid: T Smit, Thinus Adviserende Lid: JC Woest, Jan