Diensgroep: Administrasie

Die diensgroep hanteer die Sinodalekantoor, die Argief, finansiëlebestuur en personeel.

Voorsitter: MJ Smit, Thinus Onder-Voorsitter: G Fourie, Gerhard
Addisioneel: C van Zyl, Christie Addisioneel: F Brand, Fouché
Addisioneel: K van Graan, Kobus Adviserend: M Nortje, Marelize (Rekenmeester)
Adviserend: C Marais, Clem Adviserend: JC Woest, Jan