Diensgroep: Regte

Die diensgroep hanteer alle kerkregtelike aangeleenthede.

Voorsitter: Ds MJN (Thijs) van der Merwe (thijs@afol.com.na)

Addisioneel: Di G (Gerhard) Liebenberg, HJ (Hendrik) van Zyl, AP (Dries) Coetzee, J (Jaco) Rossouw, H (Hector) Jooste, mnr JJ (Jurie) Badenhorst.

Adviserend: Ds C (Clem) Marais (skriba)