Otji-Herero bediening

Die Opuwo-wyk

Ds Jason Ngambue is n Herero-sprekende predikant van die NG Kerk wat op Opuwo in die Kunene-streek werksaam is. Die Opuwo-wyk val formeel onder die gemeente Kamanjab.

Kunene vir Christus

Met Outjo as basis werk di Jacob Schoeman en Erik van Zyl met onbereikte mense van die Ovahimba-stam in die Kunene-streek. Hulle dienswerk strek tot in Angola.

Meer besonderhede oor Kunene vir Christus kan verkry word deur Jacob (kunene@iway.na) of Erik (erik@mtcmobile.com.na) direk te kontak.