Maatskaplike Dienste

Die NG Kerk in Namibië (NGKN) het in 2012 ‘n Maatskaplike Dienste Organisasie in die lewe geroep om te dien as statutêre sambreel vir die verskillende maatskaplike dienste van die NGKN.

Ecumenical Social Services (EcSOS) is ‘n lede-organisasie en word bestuur deur Amanda Kruger.

EcSOS werk vanuit die sinodale kantoor te Schanzenweg 46A, Windhoek.

Telefoon: +264 61 374350

E-pos: ceo.ecsos@gmail.com