Riglyne vir die Luistergebed

Die Luistergebed

1.         Ontspan en kom tot rus

 • Kies ‘n plek waar jy rustig en alleen kan wees.  ‘n Gereelde plek is beter.  Op ‘n nuwe plek is daar dinge wat jou aanvanklik nuuskierig maak en jou stil-word vertraag.
 • Gebruik oefeninge of rustige musiek of ander aktiwiteite om van gejaagdheid of spanning ontslae te raak, indien nodig.  Doen dinge wat vir jou liggaam werk.
 • Let wel: Bestee genoeg tyd aan hierdie faset.  Dit is ‘n belangrike voorfase van jou gebedstyd.

 2.   Dink na oor jouself

 • Doen sg bewuswordings-oefeninge.  Byvoorbeeld, a) wat neem jy waar met die verskillende sintuie, veral wat sien jy en wat hoor jy? b)  konsentreer op jou asemhaling vir ‘n rukkie.
 • Wat hou jou gedagtes besig?  en, hoekom dink jy soos jy dink?  Hoekom neem juis hierdie gedagtes jou aandag in beslag?  Wat sit daaragter?
 • Identifiseer die dinge wat jou die afgelope 24 uur ongelukkig, onrustig, bekommerd of angstig gemaak het.
 • Hoe affekteer al hierdie dinge jou emosies?  Wat doen dit aan jou?
 • Wat het jy die afgelope 24 uur gedoen wat verkeerd was?  Wat het jy nagelaat om te doen?

 3.   Fokus op God

 • Eerste fokus:  Bring jou gedagtes, kommer en emosies, jou dade en versuim na die Here toe.  Bely wat verkeerd is en vra Hom om jou te help om nuut te dink.  Onthou, juis hiervoor het die Here Jesus gesterf.  En, om ons hiermee te help, het Hy sy Gees in ons binneste gegee.  Hy verander jou, vernuwe jou, maak jou heel en inspireer jou.
 • Tweede fokus:  Dink aan die Here.  Hoe het jy sy teenwoordigheid die afgelope 24 uur beleef?  Aanbid en dank Hom daarvoor.
 • Derde fokus:  Skakel jou gedagtes af en wees net by Hom.

 Wenke:  

a)   Moenie iets doen nie.  Wees net rustig en in liefde by die Here en laat die inisiatief aan Hom oor.  Laat Hom toe om die stilte te vul.

b)   As jou gedagtes weer die stilte oorneem, bely jou liefde vir die Here met die volgende kort gebed ‘n paar keer:  Here / Vader / Meester / Heiland ek wil net by U wees, of die tollenaarsgebed: Jesus, wees my sondaar genadig. Doen dit elke keer as jou gedagtes weer oorneem.  Die doel van hierdie gebed is om jou verlange om by Hom te wees en om sy genade te ontvang, uit te druk.  Gaan dan voort om net in stilte by die Here te wees todat die gebed weer nodig is.

c)   Wees sensitief vir nuwe gedagtes wat die Here nou vir jou gee.

 4.   Nadenke oor Skrifgedeelte

 • Lees die gekose perikoop ‘n paar keer rustig deur.
 • Visualisering:  Probeer om in jou gedagtes ‘n realistiese voorstelling te maak van dit wat jy gelees het.  Leef jou in in die verhaal wat beskryf word.  Sien en hoor in jou verbeelding wat daar gebeur.  Dink na oor die verskillende rolspelers in die verhaal.
 • Gebruik die Bybelstudiemetode, byvoorbeeld: a)  Wat sê die gedeelte oor die Here, wie Hy is en wie Hy vir jou wil wees of doen; b) Wat onthul die gedeelte oor mens-wees, veral die tipiese sondige geneigdhede van die mens; en c) Wat vra / verwag die Here van ons volgens hierdie gedeelte?
 • Wat tref jou of maak ‘n indurk op jou by die lees en nadenke van hierdie gedeelte?  Wat sê die Here daarmee vir jou lewe as sy kind?  Hoe werk hierdie Skrifgedeelte in op die dinge waaroor jy vroeër nagedink het?  Dink rustig daaroor na.
 • Skakel op ‘n stadium jou gedagtes weer af en wees vir ‘n rukkie weer net stil by die Here.  Hy verras jou dalk met ‘n insig hoe hierdie gedeelte jou lewe raak waaraan jy nie vantevore gedink het nie.
 • Vol van hierdie Woord gaan jy nou jou lewe voorsit.

5.   Doen ‘n gepaste gebed

 • Reageer op die Woord wat tot jou gespreek het.
 • Dit sluit ook tyd vir voorbidding in.
 • Sluit af met woorde van toewyding en oorgawe.