EcSOS

Die NG Kerk in Namibië (NGKN) het in 2012 ‘n afsonderlike maatskaplike dienste-organisasie in die lewe geroep onder die naam Ecumenical Social Services (EcSOS).

EcSOS vorm die statutêre raamwerk waarbinne die maatskaplike dienste programme van die NGKN funksioneer en is ook geregistreer as ‘n Welsynsorganisasie (WO 8).

EcSOS se kantoor is in die sinodale kantoor te Schanzenweg 46A, Windhoek. Telefoon: +264 61 374350. Amanda Krüger is sedert Februarie 2013 in diens as EcSOS se Hoof Uitvoerende Beampte. Haar epos-adres is ceo.ecsos@gmail.com.